تماس با ما

فروشگاه :
تهران – شهرک صنعتی چهار دانگه – خیابان ۲۴ – انتهای بلوار صنایع – پلاک ۱۹ – یراق آلاشت
تلفن :
۰۲۱-۵۵۲۸۴۷۳۱
۰۲۱-۵۵۲۸۴۷۳۸
فاکس:
۰۲۱-۵۵۲۸۹۰۶۳

کارخانه :
تهران – شهرک صنعتی چهار دانگه – خیابان ۲۴ – بعد از بلوار صنایع – نرسیده به میدان فردوس – پلاک ۲۵ – تولیدی آلاشت
تلفن :
۰۲۱-۵۵۲۵۹۷۱۰

۰۲۱-۵۵۲۵۹۷۱۱

نمایشگاه فرآورده های چوبی :
تهران – شهرک صنعتی چهاردانگه – خیابان ۲۶(تاک) – پلاک ۴۱ – فرآورده های چوبی آلاشت
تلفن :
۰۲۱-۵۵۲۵۱۳۲۸

مدیریت گروه تولیدی و بازرگانی آلاشت :
سروش ۰۹۱۲۳۱۹۸۰۲۱

alashtabzar@gmail.com

http://t.me/alasht_abzar

http://t.me/bahman_soroush

Instagram.com/alasht_abzar