نبشی فلزی و پلاستیکی

انواع گونیا فلزی در سایز و ضخامت مختلف