میز نهارخوری

پایه میز نهارخوری ۷۲ و ۷۵ سانت ، در انواع مختلف

 

( جهت بزرگنمایی هر عکس روی آن کلیک نمایید )